חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לארגן קיטנה לילדים קטנים בתשעה באב על מנת להקל על האמהות שמתענות?

תשובה:

מותר לארגן קיטנה לילדים קטנים בתשעה באב על מנת להקל על  אמהות, כיון שאין זו נחשבת למלאכה.

ספר: שאלת רב - עורך הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

מקור: חלק שני פרק מא' סעיף ט

תשובה נוספת:

אין לאשה לומר קדיש בביהכ"נ וגם לא במנין גברים, בביתה ולפי רוב הפוסקים אין לה לומר קדיש בעזרת נשים עם הגברים מפני שאין שם עשרה גברים.

ספר: שו"ת רבני אירופה

מקור: יורה דעה סימן פג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה