חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת בכיבוד חמיה וחמותה?

תשובה:

חייב לכבד את חמיו וחמותו בקימה ובהידור כאשר הם בתוך 4 אמותיו. גם האשה חייבת לכבד את חמיה וחמותה במה שתוכל וכמיטב יכולתה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד שאר קרובים פרק יד סעיפים כט לד מב

תשובה נוספת:

גם נשים חייבות במצוות ישוב ארץ ישראל.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק ז סימן כו בשם הר"ן והראב"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה