חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה יכולה לקדש ולהוציא ידי חובה בקידוש את בעלה ובני ביתה?

תשובה:

בעת הצורך, אשה יכולה לקדש ולהוציא ידי חובה בקידוש את בעלה ובני ביתה, גם אם כבר יצאה ידי חובת קידוש.
(כמו כן ראוי שלא תוציא אנשים אחרים שאינם מבני ביתה וזאת מטעמי צניעות).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נא סעיף ט וראה גם משנה ברורה רעא ס"ק ה

תשובה נוספת:

כיוון שחיובה של אשה שווה לחיובו של האיש במצוות שבת, לכן יכולה אשה להוציא איש ידי חובה מצוות קידוש. אבל קטן או קטנה אשר לא הגיעו לגיל מצוות אינם יכולים להוציא גדולים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק ו סוף סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה