חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית לקבוע מזוזה?

תשובה:

אשה כשרה לקבוע מזוזה.
אין לקבוע  מזוזה על ידי נכרי או ילד קטן.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, מזוזה סעיף ז- ח וראה שבט הלוי חלק ב סימן קנח סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה