חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תטבול אשה שהיא נכה, חלשה או חולה?

תשובה:

כאשר אין במקום מקווה המתאים לאשה נכה, והטובלת צריכה תמיכה אזי חברותיה או הבלנית ירדו איתה ויחזיקו אותה ברפיון ותוך כדי טבילה ירפו ממנה. חברותיה יטבילו ידיהם לפני נכן.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק כו סעיף יב וראה שו"ע קצח סעיף כח והש"ך ס"ק לז

תשובה נוספת:

אם יש במקווה כסא פלסטיק בלי חיבורי מתכת, יכולה לשבת עליו בשעת הטבילה.
כמו כן יש עוד עצה לגבי אשה שאינה יכולה לעמוד. יורידו את הכסא לא עד הקרקעית אלא יהיה תלוי באויר המקוה ואז ניתן לנהוג כך גם אם כסא שמקבל טומאה.

פוסק: הרב אברהם שרגא

ספר: פתחי תשובות

מקור: סימן קצח סעיף לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה