חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תטבול אשה שהיא נכה, חלשה או חולה?

תשובה:

כאשר אין במקום מקו המתאים לאשה נכה, והטובלת צריכה תמיכה אזי חברותיה  או הבלנית ירדו איתה ויחזיקו אותה ברפיון ותוך כדי טבילה ירפו ממנה.  חברותיה יטבילו ידיהם לפני נכן.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק כו סעיף יב וראה שו"ע קצח סעיף כח והש"ך ס"ק לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה