חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריכה אישה לומר אם מתפללת סליחות ביחידות?

תשובה:

אשה הרוצה לומר סליחות ביחידות, לא תאמר י"ג מידות אלא אם יודעת לאומרן בקריאת טעמים. כמו כן, לא תאמר את הבקשות שבלשון ארמית כגון: מחי ומסי, מרן די בשמיא וכו'.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יט סעיף א וראה גם שו"ע תקסה, ה ומנ"ב תקפא ס"ק ד וכן ס"ק ב

תשובה נוספת:

נשים האומרות סליחות, יאמרו את התחנון ולא יפלו על פניהן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק יג סעיף יד

תשובה נוספת:

לא נהגו לחייב נשים באמירת סליחות לפני ראש השנה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: ראש השנה עמוד תו סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה