חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעסיק אשה לעזרה לאיש זקן?

תשובה:

לכתחילה יש למצוא פתרון של עובד- גבר. אולם אם לא הצליחו למצוא עובד- גבר, והזקן זקוק לסעד ועזרה והוא מוגדר כתש כוח הזיווג מבחינת כוח גברא, אזי  ניתן לסמוך על המיקל מבחינת ייחוד.
לעניין בישול עכו"ם ראה שאלות אחרות.

פוסק: הרב יוסף בר שלום

ספר: שו"ת ויצבור יוסף

מקור: חלק ב סימן עו

תשובה נוספת:

אישה סיעודית שצריך לטפל בצרכיה וברחיצתה אסור יהיה להעסיק עובד זר - גבר.

פוסק: הרב רחמים פנחסי

ספר: יעבדוך עמים

מקור: איסור ערווה עמוד רסד סעיף ד וראה שו"ע יו"ד סימן שלה סעיף י וראה בש"ך ובט"ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה