חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שבעליה נפטרו מחמת מחלה רשאית להתחתן בשלישית?

תשובה:

אשה שבעליה נפטרו מחמת מחלה שחלו לפני הנישואין איתה רשאית להתחתן פעם שלישית. דין אשה קטלנית הוא כאשר הבעל חלה אחרי הנישואין ומת בשל מחלה זו, אבל אם החולי היה לפני הנישואין, ומחמת מחלה זו מת אין לה דין של אשה קטלנית.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א אבן העזר סימן יד וראה יביע אומר ח"ג אבן הער סימן ה ובשבט הלוי חלק ט סימן רנו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה