חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יכול אדם אלמן לשאת אשה שניה?

תשובה:

בזמן הזה נהגו שאלמן רשאי לישא אשה אחרת לאחר שלושים יום משנפטרה אשתו הראשונה. ולכן רושמי נישואים שרוצים לעכב זאת עד שיעברו ג רגלים, לא יעשו זאת עם אלמן שיש לו צער או שיש לו ילדים קטנים או שבכלל לא קיים עדיין מצות פריה ורביה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן לח סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה