חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת לצום בתשעה באב?

תשובה:

נשים חייבות בתענית תשעה באב. גם הן אסורות בלימוד תורה פרט לענייני  החורבן.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כה סעיף כו וראה שו"ע סימן תקנ סעיף א וביאור הלכה "הכל חייבים", וראה ילקוט יוסף קצוש"ע תקנא א-ב

תשובה נוספת:

יש שפסקו לנשים אשכנזיות שלא צריכות להתענות מלבד בתשעה באב ויום כיפור.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יג ארחות הלכה אות 13

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה