חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשכנזי רשאי לעבור לנהוג כמנהג ספרד?

תשובה:

אשכנזי הרוצה לשנות ולנהוג כמנהגי הספרדים, רשאי לשנות מנהגו  ללא התרת נדרים, ובתנאי שינהג כמותם בכל.
ספרדי הגר בארץ ישראל אינו רשאי לנהוג כדעת הרמ"א.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק יא סימנים ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עדות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה