חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמחובר לגופו צינור קטטר להוצאת השתן מתי יברך "אשר יצר"?

תשובה:

המחובר לקטטר יברך ברכת "אשר יצר" פעם אחת בבוקר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק כ' סעיף כח

תשובה נוספת:

המחובר לקטטר, יברך "אשר יצר" בכל פעם שמרגיש שגמר להטיל מימיו. ואם אינו מרגיש אזי יברך בכל פעם שרואה שנפסקה הנטיפה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ז סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה