חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין העושה צרכיו בים לענין אשר יצר?

תשובה:

מי  שעשה צרכיו בים, יטבול ידיו ויברך אשר יצר, כאשר אין לו כובע יבקש מאדם שיניח ידו על ראשו, ואם אין אפשרות יצא החוצה וישים כובע או מגבת על ראשו ויברך. ובשעת הדחק ממש יניח ידו על ראשו ויברך.

פוסק: הרב שלמה יצחקי

ספר: שירת שלמה

מקור: אשר יצר, סעיף נב, וראה משנה ברורה סימן ב' ס"ק יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה