חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שעשה צרכיו כתוצאה מחוקן שנעשה לו וכן האם מי שמשלשל גם צריך לברך "אשר יצר"?

תשובה:

מי שעשה צרכיו כתוצאה מחוקן שנעשה לו גם צריך לברך "אשר יצר".
כמו כן, מי ששילשל ונטל ידיו, צריך לומר "אשר יצר" ובתנאי שאינו מרגיש כרגע שצריך שוב להתפנות.
אבל אם נטל ידיו ומרגיש שצריך שוב להתפנות לא יברך "אשר יצר" כעת אלא אחר כך.

פוסק: הרב שלמה יצחקי

ספר: שירת שלמה

מקור: אשר יצר סעיף כג וסעיף יז וראה ציץ אליעזר חי"ב ס"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה