חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם אינו זוכר אם ברך אשר יצר?

תשובה:

ספק ברכות להקל, לכן אם אינו מוצא מי שיכול להוציאו ידי חובה אזי יברך אשר יצר בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב שלמה יצחקי

ספר: שירת שלמה

מקור: ברכת אשר יצר סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה