חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לבר ברכת "אשר יצר" אחרי תשמיש המיטה?

תשובה:

אינ צריך לברך ברכת "אשר יצר" אחרי תשמיש המיטה.

פוסק: הרב הוד יוסף משאש

ספר: שו"ת מים חיים הרב הוד. י. משאש

מקור: חלק ב אורח חיים סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה