חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שקנה אתרוג בתור "מהודר" והתברר שאינו מהודר, האם רשאי לבטל את המקח?

תשובה:

הקונה אתרוג בתור "מהודר" והתברר שאינו מהודר, רשאי לבטל את המקח.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: סימן רלב סעיף שכד וראה פתחי חושן, גניבה והונאה פרק יב הערה נב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה