חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמש את המיטה באור יום?

תשובה:

אסור לקיים את החיבור ממש בין אשה לאשה באור יום. מאידך בבית אפל גם ביום מותר לשמש, כיון שזה דומה למצב בלילה. אם הזוג חושבים שטוב להם והם שמחים יותר באור יום כנ"ל כיון שבלילה הם יהיו עייפים אז מותר כנ"ל. הדבר אמור גם לגבי מי שחוזר ממילואים או נסיעה רחוקה יכולים להאפיל את חדר ולשמש לכתחילה ביום. 
באשר לשמש בלילה אין לעשות זאת במקום שהאור דולק, אומנם אין הכוונה שצריך חושך גמור, אלא גם כשנכנס לחדר אור הלבנה כל זמן שאינו מאיר עליהם ממש מותר. ויש מחמירים.

בשעת הצורך, כשאין אפשרות להאפיל את החדר, מותר לתלמיד חכם לשמש ביום ובלבד שיקפיד להאפיל על גופם וראשם בשמיכה. לשאר האנשים לא התירו בשעת הצורך, שמא יתרשלו בכך (רמ"א או"ח רמ' יא), אבל בשעת הדחק, כשרואה שיצרו גובר עליו והוא עלול להגיע לידי זרע לבטלה, מותר לכל אדם לשמש ביום ובתנאי שיקפיד לכסות את גופו וראשן בשמיכה (חכ"א קכח' ט שעה"צ רמ' כה)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: "שמחת הבית וברכתו" פרק ב סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה