חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בקשת סליחה באמצעות מכתב או דואר אלקטרוני נחשב כמחילה לפני יום כיפור?

תשובה:

בקשת סליחה צריכה להעשות באופן ישיר עם חברו.
אולם, אם קשה לאדם ללכת בעצמו לבקש סליחה מחברו, או שבאמצעות שליח יצליח יותר על מנת שחברו ימחל לו, אזי רשאי לשלוח שליח / מתווך.
כמו כן נראה שבקשת מחילה מחברו באמצעות מכתב או מייל אינו נחשב כבקשת סליחה בעצמו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף ד וראה מטה משה סימן תרמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה