חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בשבת וביום טוב איסור ברירה גם בבגדים?

תשובה:

הרוצה לברור בגד מבין בגדיו, יעשה זאת סמוך ללבישתו. וכן לא יברור בליל שבת ובליל יום טוב בגדי ילדים הדרושים לבוקרו של יום שבת, אלא יעשה זאת סמוך ללבישתם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף עה ופרק טו סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה