חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות ולייבש בשבת בגדים שנרטבו בגשם?

תשובה:

מעיל גשם שלא נהוג לכבסו כסדר, אפשר להקל בימי גשם ולתלות אותו לייבוש גם על חבל כביסה, כיוון שלא יחשדו שכיבסו אותו בשבת.
בגדים שנרטבו בגשם אין לתלותם בשבת כדי לייבשם, אך יכול להניחם במקום הרגיל להניחם שם, אבל לא בסמוך להסקה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שב סעיף צו וראה שש"כ פרק טו סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה