חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשבת חזון לובשים כרגיל את בגדי שבת?

תשובה:

בשבת חזון לובשים כרגיל את בגדי שבת.

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: מועדים, תשעת הימים עמוד רעח וראה שו"ע תקנ"א, סעיף א וברמ"א ומ"ב ס"ק ו וכן ילקוט יוסף מועדים, עמוד תקסד סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה