חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שקנה בגד חדש ושכח לברך "שהחיינו ", יהיה רשאי לברך לאחר זמן?

תשובה:

לבש בגד חדש ושכח לברך "שהחיינו", אם נזכר כאשר הבגד עדיין על גופו והוא עדין שמח ממנו, אזי רשאי לברך שהחיינו.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: חלק ד פרק ב סעיף נג וראה משנה ברורה סימן רכג, יז וכן רכה ס"ק יג, מאמר מרדכי רכג, ה

תשובה נוספת:

מי שלבש בגד חדש ושכח לברך "שהחיינו",  אזי כל עוד קיימת אצלו השמחה הראשונה על בגד זה - יכול לברך.
 לגבי פרי חדש, כל עוד לא גמר את האכילה יכול לברך 'שהחיינו'. 


פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רטו' וראה משנה ברורה סימן רכה ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה