חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לנקות בגד שהתלכלך מתבשיל?

תשובה:

בגד שהתלכלך (לדוגמא, בזמן ארוחת שבת), מותר להסיר את הלכלוך בעזרת סכין, ציפורן מטלית קינוח וכו'. וכל זאת בתנאי שאחרי הניקוי יישאר איזה רישום מהלכלוך. אולם אסור לגרד את הלכלוך שלא יישאר שום רישום בבגד.
כמובן שאם התבשיל רק מונח על הבגד ולא דבוק בבגד, אזי מותר להסירו גם אם לא ישאר שום רישום של לכלוך בבגד.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק יג סעיף כג והערה ל

תשובה נוספת:

אין לקנח את הלכלוך במטלית רטובה וכן אין להרטיב את הבגד כדי לנקותו. וכל מה שהותר לנקות מדובר בלכלוך לח, ואם מדובר בלכלוך יבש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה