חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר להיבדק על ידי רופאה - ולאשה על ידי רופא ?

תשובה:

נגיעת רופא באישה ונגיעת רופאה באיש מותרת לשם רפואה בלבד.

(ראה תשובה נוספת)

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן שמח וראה ש"ך יו"ד קצ"ה ס"ק כ

תשובה נוספת:

גבר שצריך להבדק אצל רופאה, חייב להקפיד שלא לעבור על איסור יחוד, ורק כשמדובר במקרה של פיקוח נפש אין צריך לחשוש.
וכן כאשר גבר מטופל אצל רופאת שיניים מומחית ואין לו אפשרות להשיג רופא שיניים מומחה כמוה, רשאי להמשיך בטיפול אצלה, וישמור עיניו עד כמה שאפשר.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ח פרק ט סעיף א, פרק ג סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה