חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמפונה לחדר מיון בשבת כיצד ינהג לגבי בדיקות שעושים לו?

תשובה:

חולה שהגיע לחדר מיון בשבת, מותר למדוד לו חום, דופק, לחץ דם. כמו כן מותר לעשות בדיקות של האזנה לקולות הלב והנשימה.
מאידך, הוצאת דם, בדיקת א.ק.ג , ניקור,שימוש במכונת רנגן,מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק א' עמודים ל-לא וראה שם פירוט ותנאים לנ"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה