חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכון לבצע בדיקה גנטית לפני הנישואין?

תשובה:

יש לעשות בדיקה גנטית לפני הנישואין. אם תתעורר בעיה אל ימנעו מהנישואין, אלא ינקטו באמצעים מתאימים לקראת ההריון.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג, שידוכין, עמוד 22 וראה שות אגרות משה אה"ע ד. י

תשובה נוספת:

זוג העומד להנשא, ושניהם נושאים כרומוזומים פגומים ויש חשש שיולידו בעלי מומים, יש לייעץ להם לא להנשא זה לזה. אם התחתנו ונישאו זה לזה יש לייעץ להם להתגרש. אם קשה להם להתגרש ועדין לא קיימו מצות פריה ורביה, יקיימו את המצוה והקב"ה ייעשה את הטוב בעינייו. אולם אם יש חשש שאחד מבני הזוג ייכנס לדיכאון נפשי אל יעסוק במצווה זו.

פוסק: הרב רפאל אייפרס

ספר: שו"ת ושב ורפא

מקור: חלק ב סימן עא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה