חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות ניתוח גרפולוגי ובדיקת התאמה גרפולוגית לצורך שידוך?

תשובה:

מותר למסור כתב יד לגרפולוג שלא בידיעת הכותב לצורך קבלתו לעבודה, ישוב וכו', ובלבד
שתוצאות הבדיקה ישארו חסויות לגמרי.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ט עמוד רעז וכן חלק ו, ז

תשובה נוספת:

 לפני שהולכים לגרפולוג יש להבהיר לו בצורה חדה איזה דבר מעוניינים לדעת.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תרמא

תשובה נוספת:

מותר ללמוד גרופולגיה ואף לומר לאנשים את תכונותיהם.

פוסק: הרב מאיר מאזוז

ספר: מקור נאמן - שו"ת

מקור: חלק א ימן תתקמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה