חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבעל לעשות בדיקת זרע כדרישת הרופא?

תשובה:

יש מתירים לבעל לעשות בדיקת זרע - כאשר מדובר בזוג ללא ילדים, כאשר בדיקות האשה העלו שאצלה הכל תקין, והרופא מבקש משוך כך  מהבעל לעשות בדיקת זרע.
.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ח פרק א סעיף ה/ב וראה שו"ת הר צבי אבה"ע ח"א, ד ובציץ אליעזר חלק ט, נא

תשובה נוספת:

כאשר הדבר מותר מבחינה הלכתית, לצורך בדיקה וכו' אזי סדר העדיפות הוא כדלהלן:
הוצאת הזרע מגוף האשה לאחר התשמיש.
קונדום (כיס) מנוקב שיש אפשרות למעבר הזרע לרחם ומאידך ישאר זרע לבדיקה בקונדום.
ידוש בפנים ויזרה בחוץ לתוך מבחנה.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן ח עמוד פה וראה בספר שיעורי תורה לרופאים חלק ד עמוד 298

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה