חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששכר חדר בית מלון לפסח חייב בבדיקת חמץ?

תשובה:

מי ששכר חדר בית מלון  לפסח דינו כשוכר בית ולכן חייב בבדיקת חמץ בליל י"ד בברכה. ואם הגיע למלון באמצע פסח יברר אם בדקו את החדר מחמץ ואם רק ניקו את החדר מבלי שעשו בדיקת חמץ יבדוק בעצמו בברכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, בדיקת חמץ סעיף יב

תשובה נוספת:

אם בעל הבית בדק חמץ בחדרו על פי דין אזי אינו צריך לבדוק.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק יב סעיף א הערה ו

תשובה נוספת:

השוהה בבית מלון אור לארבע עשר ועתיד לצאת ולהחזיר את המפתח ביום ארבעה עשר, בודקר חמץ בחדרו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק ה סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית מלון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה