חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לבדוק חמץ בחדר מדרגות וחצר בבית משותף?

תשובה:

על השכנים  לבדוק חמץ במקומות השותפים בהם כגון: מקלט, חדר אשפה, חדר הסקה,  ארון חשמל וגז, חדר מדרגות. כמו כן גם בית כנסת חייב בבדיקה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק נד סעיפים א- ד, ט

תשובה נוספת:

חדר מדרגות של בית משותף חייב בבדיקת חמץ. אין צורך לבדוק חמץ בחצרות פתוחות מפני שגם אם היה שם חמץ מסתבר שבעלי חיים אכלוהו, מה שאין כן בחצרות שיש בהם כוכים. מרפסת מגודרת, גם אם היא פתוחה לחצר צריכה בדיקה. מקומות מופקרים לרבים אינם צריכים בדיקת חמץ, מפני שגם אם היה בה חמץ אין בזה איסור כיון שאינו ברשותו של יהודי מסויים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק ד' סעיף ד

תשובה נוספת:

אם הדיירים לא רוצים לשתף פעולה אזי  מוטלת חובה לבדוק את חדר המדרגות עד הקומה בה הוא גר.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ד סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה