חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבדוק חמץ לבית חברו שא בודק חמץ?

תשובה:

אם יודע שחברו אינו בודק חמץ, רשאי לבדוק עבורו בברכה גם אם לא מינה אותו לכך.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק נד סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה