חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין בדיקת חמץ לגבי סטודנטים, בחורי ישיבות תלמידות מכללות וכו' המתגוררים בפנימיה?

תשובה:

המתגוררים בפנימיה במהלך שנת הלימודים ומשלמית עבור הפנימיה דינם כשוכרים וחייבים בבדיקת חמץ. ולכן אם יוצאים מהפנימיה מספר ימים לפני פסח, יבדקו בלילה האחרון לפני צאתם ללא ברכה.  שאר האולמות והכיתות באחריות מנהלי המוסדות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, בדיקת חמץ סעיף יג

תשובה נוספת:

אם בודקים את החמץ אור לארבעה עשר, יברכו על הבדיקה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, חלק ה' סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה