חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים לעשות להורים בדיקת דם, בדיקת סוכר?

תשובה:

אסור לילד לגרום להוריו חבלה על ידי הוצאת דם, לכן לא יעשה לו בדיקת דם, סוכרת וכו'. וזאת גם אם הוריו מסכימים לכך. הדבר ייעשה על ידי אחרים שניתן להשיגם בקלות ולא על ידי טירחה .אולם במצב של חשש סכנה או פעולה מצילת חיים יהיה מותר.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: אדם המזיק חלק ב פרק יט סעיפים יב-יח וראה שו"ע יו"ד סימן תכד סעיף א ובר"ע סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה