חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יצא ידי חובת משלוח מנות כשרק סיכם עם החנות שישלחו אבל עדין לא שילם?

תשובה:

יוצאים ידי חובה בזה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קסה
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, מתוך תשובה להגרי"א דינר הובא בקונטרס הליכות והנהגות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה