חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לאיזה צד יש לפנות בתפילת "לכה דודי" בקטע האחרון של "בואי בשלום"

תשובה:

מנהג הארי" היה לצאת לשדה לקבל את השבת והיה פונה לצד מערב כיון שהיה רואה את שקיעת השמש וכך היה ניכר שפנו לצד מערב לקבל את השבת.
אבל בזמנינו שאומרים את "בואי בשלום" בבית הכנסת נהוג להפוך את הפנים לכיוון פתח בית הכנסת כדרך של קבלת אורח שבא. ולא פונים לצד מערב כיון שלא רואים את שקיעת השמש וממילא לא ניכר בזה שמקבל פני השבת מכיוון מערב .

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן רפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה