חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש היתר שגברים יבחנו בנות במבחנים ובראינונות?

תשובה:

וודאי שכולי עלמא מודו שעדיף שנשים יבחנו בנות וגברים יבחנו בנים. אולם, במקום צורך ניתן להקל באנשים יראי שמים, והדברים מפורשים בדברי הגר"ח זוננפלד בשו"ת שלמת-חיים (הלכות הרחקה מן העריות כו).

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תרמט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה