חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם מותר להשתמש שנית בבולים שלא הוחתמו בדואר?

תשובה:

מותר להשתמש שנית בבולים שלא הוחתמו בדואר כיון שזה דומה למציאה שנמצאה ברחוב שהתייאשו ממנה הבעלים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: עמוד קכט סעיף כ

תשובה נוספת:

אין להשתמש בבולים שהנמען קבל במעטפה מבויילת שלא הוחתמה על ידי הדואר.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א שאלה רח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה