חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ביום כיפור לשים מי בושם על היד או על הגוף?

תשובה:

מותר ביום כיפור (וכן בשבת וביום טוב)  לשים מי בושם על הגוף או על שאר חלקי הגוף (ולא על הבגד), כדי להריח בושם, ואין בכך איסור סיכה או רחיצה, כיון שאין מתכוון בכך אלא רק להריח בגין הצום. ויש מחמירים אם מתכוון שמבשרו ינדוף ריח טוב.
(ויש אוסרים בכל מקרה -ראה במקור)

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום כיפור, פרק ו סעיף כב בהערה ס בשם הגר"מ אליהו, והגר"ש אלישיב והרב נבנצל אסרו משום סיכה או רחיצה.

תשובה נוספת:

אין לשים ביום כיפור מי בושם על הידיים.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ג סימן מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה