חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין בחורי ישיבה בהדלקת נרות חנוכה?

תשובה:

בחור ישיבה הלן בפנימיה אינו צריך להדליק נר חנוכה בפני עצמו. כיון שנחשב כסמוך על שולחן הוריו (חופשות וכו'), ולכן יוצא ידי חובה בהדלקת הוריו ואם ירצה להדליק בחדרו יעשה זאת ללא ברכה.
ומנהג אשכנזים שהבחורים מדליקין בברכה בחדריהם בישיבה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סמן תרעז סעיף ד וסעיף ז

תשובה נוספת:

בחורים האוכלים בישיבה וישנית בביתם, ידליקו בישיבה במקום אוכלים.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: חנוכה פרק ח סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה