חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד הנמצאים בפנימיה ידליקו נרות שבת?

תשובה:

הנכון הוא שאחד הבחורים ידליק בברכה בחדר האוכל, ויכוון להוציא את כולם, וגם הם יתכוונו לצאת ידי חובה. אחר כך כל אחד ידליק בחדרו ללא ברכה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ה סימן לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה