חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן מדליק בחור ישיבה או סטודנט במעונות?

תשובה:

מדליק בפתח בניין הפנימיה בה הם ישנים. (הגרי"ש אלישיב)

והגרש"ז אוירבאך סובר שאומנם יכולים להדליק בחדר האוכל, אולם עדיף אם אפשר שידליק ליד חדר השינה. ואם אין אפשרות לכך ידליקו בחלון גם אם זה למעלה מעשרים אמה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"א עמוד עא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה