חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בחור ישיבה חייב במצוות מתנות לאביונים?

תשובה:

בחור ישיבה שסמוך על שולחן אביו, ואינו משתכר למחיתו, ומשלם את ההוצאות שיש לו מכספי אביו, גם הוא חייב במצוות מתנות לאביונים ( הגר"ש ישראלי).
ויש שפוטרים אותו ממצוות נתינת מתנות לאביונים. (הגר"מ אליהו).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים, פרק יא סעיף כג וראה בהערה נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה