חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת שם לתינוק על שם אדם שהוא בחיים?

תשובה:

אומנם נוהגים שלא לתת שם על שם מי שעדיין בחיים, אולם מנהג ספרד שלא להקפיד על כך, ויש בכך אף סולה לאריכות ימים.

פוסק: הרב יוסף יצחק לרנר

ספר: שמירת הגוף והנפש

מקור: חלק ב סימן קנד סעיף ט וראה ברית אבות סימן ח אות יד, ובספר הברית עמוד שטז. שדי חמד מערכת חתן וכלה אות ה בד"ה ומרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה