חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אמונה בהקב"ה בימים קשים, כיצד?

תשובה:

לרפואת כל הפצועים וחוליי שראל
 

המהר"ל  (נתיב הבטחון,א) מסביר, שהבטחון ברבש"ע צריך להיות בלתי מוגבל- "עדי עד". גם כאשר ההגיון אומר שאין סיכוי,  ולפי סדר הטבע נראה שלא תהיה הצלה - אעפ"כ "בטחו בה' עדי עד". למה? "כי בי-ה ה' צור עולמים" - מפני שהוא יוצר הכל. רבש"ע ברא את העולם הבא והעולם הזה ביו"ד וה"א . הוא בורא הכל! כל הטבע נתון לשליטתו ולמרותו, וממילא מי שבוטח ברבש"ע, מתעלה מעל סדרי המציאות.

אם ישאל אדם: הרי אנחנו רואים שלפעמים אע"פ שבוטחים, לא מגיעה הישועה?! שתי תשובות בדבר: ראשית, צריך לבדוק האם מידת הבטחון היתה מלאה ואבסולוטית. רק מידת הבטחון המלאה, יכולה לשנות טבעים. שנית, בטחון ברבש"ע פועל גדולות ונצורות, ואע"פ שנראה לנו לעיתים שזה לא עזר, זה בעיניים שלנואבל מצד האמת זה כן עזר. בעיניים הפשוטות, המציאות הולכת ומחמירה, אבל במבט ארוך טווח, רחוק, מתברר למפרע שלכל הענין הזה היתה מגמה עליונה.

אין לראות את הדברים למחצה, לשליש ולרביע. "בטחו בה' עדי עד"- מידת הבטחון חייבת להיות אבסולוטית, לדעת שרבש"ע טוב, רוצה להיטיב , ויכול הכל. כל המאורעות הקשים שאדם מבקש מרבש"ע לצאת מהם, מתחנן ומתפלל, המאורעות הפרטים והמאורעות הכלליים, אם האדם יהיה מלא בטחון, הוא יגרום להמשכת שפע ולתיקונים גדולים. לפעמים התוצאות נראות באופן מידי, ולפעמים רק לאחר זמן רב, וזה עניינה של מידת הבטחון, לא ליפול באמצע הדרך, אלא להמשיך הלאה. לא להיות קצרי רוח, לא לשאול שאלות ולא להתפלא על דרכו של רבש"ע. (מאת הרב זלמן מלמד http://www.yeshiva.org.il/midrash/19

ספר: אתר ישיבה

מקור: http://www.yeshiva.org.il/midrash/19

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמונה והשקפה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה