חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביום שעושים סיום מסכת יהיו פטורין מלומר בתפילה - תחנון?

תשובה:

נוהגין לעשות סעודת מצווה בסיום מסכת (רמ"א יו"ד סימן רמז), ביום הסיום פטורין מאמירת תחנון גם המוזמנים לסעודה (שו"ת יביע אומר),  ויש אומרים שגם אם הסיום הנו אחר חצות יהיו פטורין מתחנון כבר בתפילת שחרית. וכך נהגו האחרונים שאין אומרים תחנון כל היום.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כט סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה