חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקדש את הלבנה ביחיד?

תשובה:

לכתחילה ראוי לקדש את הלבנה עם הציבור, ואם אין מניין ישתדל לאומרה בשלושה. מכל מקום מותר לקדשה ביחיד.

פוסק: הרב חיים אביגדור פיליפ

ספר: ברומו של עולם

מקור: פרק י סעיפים קלא, קלד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קידוש לבנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה