חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר, לעניין מעשר כספים, להפחית מהרווח את הוצאות תשלומי ביטוח?

תשובה:

ביטוח שאדם עושה עבור העסק שלו, כגון ביטח תכולה, מבנה, אש, ביטוח לאומי וכו' אפשר לחשב זאת כהוצאה ולהפחית מהרווח שלו לעניין חישוב מעשר כספים.
וכן אם אדם קטנה רכב לצורך עסקיו יכול לחשב כהוצאה, ובתנאי שלא היה קונה את הרכב ללא עסקיו.
אולם ביטוח חיים שאדם עושה מרצונו אינו רשאי לנכות.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יב סעיפים טו - טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה