חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעשיית ביטוח חיים יש חסרון בבטחון בהקב"ה?

תשובה:

אין לראות בכך חסרון באמונה בהקב"ה. אלא זה כמו שאר רווחים ופרנסה שאדם רשאי ומחוייב לעסוק בהן עבור משפחתו לעת זקנותו או ירושתו. לכן אם רואה שבתנאים הכלכליים הנוכחיים לא יוכל לדאוג לפרנסת אשתו לאחר מיתתו רשאי לעשות ביטוח חיים.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חים חלק רביעי סימן מח. ראה שם נימוק מורחב. וראה גם שו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן פה' קצוש"ע ילקוט יוסף ח"א סימן קנז, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמונה והשקפה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה